Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Egzamin-Karta Wędkarska 2022 r

Egzamin na kartę wędkarską można zdać w siedzibie naszego koła znajdująca się w Jastrzębiu Zdroju na ul. Katowickiej 15
Siedziba koła jest czynna od stycznia do końca kwietnia w każdą środę w godzinach 13.00 - 16.00.
od maja do września w trzecią środę miesiąca w godzinach 13.00 - 15.00
Egzamin obejmuje następującą tematykę 
- prawa i obowiązki wędkującego
- zachowanie na łowisku
- sposoby łowienia ryb
- wymiary ochronne i okresy ochronne ryb
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
- ukończone 14 lat
- posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem)
- przedstawienie komisji dowodu opłaty egzaminacyjnej
Wysokość opłat za egzamin w 2021 r wynosi :
a) podstawowa - 30 zł
b) młodzież ucząca się do lat 24 - 20 zł
c) egzaminy są nieodpłatne dla:
   - kobiety bez względu na wiek
   - młodzież do 16 lat